top of page
bgImage

 

24 uurs wijkzorg 

úw wijkverpleging voor Haaglanden

 

Welkom op de webpagina van 24 uurs wijkzorg. Dé wijkverpleging van Haaglanden waarbij zorg vanuit het hart en je DNA komt, het behandelen van patiënten zoals je ook zelf behandeld wilt worden essentieel is, de stem van onze patiënten & diversiteit en inclusie hoog in het vaandel staan. Naast deze kernwaarden zijn we ook mede ontstaan door de toenemende onvrede van patiënten en de wil en geloof om dit anders te kunnen doen!

 

Wij maken geen onderscheid in korte zorg, langdu​rige zorg, afkomst, leeftijd, gender, religieuze overwegingen en/of de soort zorg die onze patiënten nodig hebben.

 

Bij ons staan de patiënten altijd centraal en leveren wij in overleg met de patiënten alleen maatwerk waarbij de regie over de te leveren zorg bij onze patiënten ligt.

 

Wij van 24 uurs wijkzorg geloven heilig in het leveren van kwaliteit in plaats van kwantiteit. Onze zeer ervaren professionals worden regelmatig op de bevoegd -en bekwaamheden getoetst zowel bij de patiënten thuis als theoretisch. Wij verwachten en verlangen van ons team dat zij de idealen van 24 uurs wijkzorg ook naleven en nastreven. Deze zijn onder andere één van onze selectiecriteria bij het versterken van ons team.

 

Doordat wij zorg leveren zoals wij dat ook zelf zouden willen ontvangen en onze professionals voldoende tijd en ruimte nemen bij de patiënten, kan het helaas voorkomen dat wij niet (meteen) alle binnenkomende zorgaanvragen kunnen accepteren. Dit omdat wij de kwaliteit van de geleverde zorg anders niet voor 100% kunnen waarborgen (door het gebrek aan tijd en de aandacht die u verdient).​ Wij zullen u dan altijd proberen door te verwijzen en u in contact te brengen met andere professionals.

 

Mocht er ondanks de informatie op deze webpagina alsnog vragen, opmerkingen en/of onduidelijkheden zijn dan kunt u het team van 24 uurs wijkzorg altijd bereiken (per mail of telefonisch).

Uw HUIS

Uw KEUZE

Uw ZORG

Zorg leveren, zoals je zelf zorg zou willen ontvangen!

9,5*

Gemiddeld cijfer dat we krijgen van onze cliënten

*bron: Zorgkaart


"To the world you may be one person, but to

one person you may be the world"

Onze missie

Ieder mens is uniek. We vinden dan ook dat iedere cliënt recht heeft op persoonsgerichte zorg of ondersteuning, met oprechte aandacht voor zijn of haar welbevinden. Wij vinden het belangrijk dat mensen een betekenisvol leven kunnen blijven leiden. Dat mensen een doel hebben in het leven. Dat mensen invloed hebben op het eigen leven en omgeving. En daar een gevoel van eigenwaarde aan ontlenen. Hierbij is preventief handelen, kwaliteit, oplossen en innoveren kenmerken van onze aanpak. Het leveren van zorg, zoals jij die zelf ook zou willen ontvangen!

Onze visie

Vanuit de visie op zorg zetten onze deskundigen zich in om de zelfredzaamheid van mensen versterken. Uiteindelijk wil iedereen zo lang mogelijk thuis blijven wonen in eigen vertrouwde omgeving en 24 uurs wijkzorg wil daaraan bijdragen. Het bieden van directe zorg en ondersteuning is daar een mogelijkheid voor, maar ook het welbevinden van onze klanten staat bij ons centraal. Dat betekent dat wij altijd vragen wat u belangrijk vindt in uw leven, waar u energie van krijgt. Hoe de zorg of ondersteuning wordt georganiseerd, is daardoor maatwerk: afhankelijk van uw persoonlijke situatie, uw wensen en mogelijkheden.​


* KvK-nr. 83328904

* WTZi 116761

* NL80RABO0370666461

* AGB-Code 75754173

* Tel. 070-77 09 009

Op al onze diensten zijn de algemene voorwaarden en onze Privacy Statement, zoals vermeld op onze website, van toepassing. © 2021.

bottom of page