top of page
bgImage

Algemene voorwaarden & Klachtenreglement

Klik op de onderstaande buttons om onze Algemene voorwaarden, Privacy Statement, ons Klachtenreglement en/of het klachtenformulier te bekijken en te gebruiken. Mocht er ondanks de onderstaande informatie alsnog vragen en/of opmerkingen zijn, dan horen wij dat graag van u! 


24 Uurs Wijkzorg beschouwt iedere klacht als een kans om de kwaliteit van de dienstverlening te verbeteren en nieuwe klachten te beperken. Om verzekerd te zijn van een goede afhandeling van je klacht, heeft 24 Uurs Wijkzorg een duidelijke klachtenprocedure. Wij vinden het belangrijk dat je jouw klacht kenbaar kunt maken, en dat deze naar tevredenheid wordt afgehandeld.

bgImage

Raad van Toezicht

24 uurs Wijkzorg is een officieel erkende zorginstelling. Daarom dient er toezicht gehouden te worden door een onafhankelijk toezichthoudend orgaan, de Raad van Toezicht.


De Raad van Toezicht van 24 uurs Wijkzorg wil op een betrokken en maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houden op de organisatie. Zij fungeert als sparringspartner, toetst besluiten (belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen) en geeft gevraagd en ongevraagd advies. Dit alles conform de vastgelegde statuten en Governance code Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening met een Raad van Toezicht.


Formatie Raad van Toezicht

Voorzitter: J. Bruinzeel-van Hulst

Lid: G. Muradin

bottom of page