top of page
bgImage

Onze diensten

Hieronder een overzicht van onze diensten en lichten we in het kort onze diensten toe.

Omdat wij werken volgens onze kernwaarden, kwaliteit voor kwantiteit laten gelden (aanvragen waarbij we onze kwaliteit niet kunnen waarborgen, moeten wij helaas afwijzen) en altijd in overleg met de patiënt maatwerk leveren, is het raadzaam om altijd eerst even contact met ons op te nemen om de mogelijkheden te bespreken en eventueel vorm te geven.

 

24 uurs wijkzorg  staat voor:

- Wederzijds respect

- Maatwerk (waarbij de regie, zover dit kan, bij onze patiënt ligt)

- Bevorderen zelfredzaamheid en eigen leefomgeving

- Kwaliteit boven kwantiteit

- Leveren van zorg, zoals je zelf ook zorg zou willen ontvangen

bgImage

Persoonlijke Verzorging

Bij persoonlijke verzorging is er sprake van het ondersteunen of overnemen van activiteiten op het gebied van Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen (ADL). Taken die hieronder vallen zijn bijvoorbeeld:

Ondersteuning bij aan- en uitkleden

Ondersteuning bij het wassen of douchen

Hulp bij toiletgang

Verpleging

We leveren ook alle vormen van Verpleging. Hierbij kunt u denken aan aanreiken en/of toedienen van medicatie, wondzorg, toedienen van insuline, katheterzorg, stomazorg en alle andere verpleegtechnische handelingen.

Palliatieve en Terminale zorg

Zorg in de laatste levensfase noemt men palliatieve terminale zorg (PTZ). De zorg is bedoeld om de kwaliteit van leven voor de cliënt comfortabel te houden en om de naasten te ondersteunen. PTZ wordt pas verleend wanneer de cliënt, volgens de behandelend arts, een levensverwachting van maximaal drie maanden heeft. De zorg blijft beschikbaar tot het moment van overlijden, ook als de laatste levensfase langer duurt dan verwacht.

Gespecialiseerde zorg

Wij bieden gespecialiseerde zorg in samenwerking met andere zorgdisciplines en deskundigen.

bottom of page